• Nieuwsbrief februari 2018
  Onderwerpen: nieuwe productcodes 2018, geactualiseerde handreiking toegang/declaratie, productieverantwoording 2017, werkwijze rondom start/stopbericht, doorontwikkeling Resultatenoverzicht 3.0, start pilot Beschermd Thuis, we houden u op de hoogte! en de nieuwe website.

 • Nieuwsbrief november 2017
  Onderwerpen: Heerhugowaard en Langedijk naar resultaatsturing vanaf 1 januari 2018, nieuwe productcodes 2018, berichtenverkeer BUCH-gemeenten, aanleveren gegevens eigen bijdrage CAK, werkwijze rondom start-/stopbericht, save the date: 19 december 2017 plenair overleg en overgang van Wmo naar Wlz.
   
 • Nieuwsbrief juli 2017
  Onderwerpen: wijziging procedure aanleveren gegevens eigen bijdrage aan CAK, werkwijze 6 weken stop berichtenverkeer, stand van zaken invoering resultaatsturing Langedijk en Heerhugowaard, toelichting eigen bijdrage-systematiek, proef halfjaarlijkse afrekening gemeente Alkmaar, plenaire overleggen, transitietafel, verwijsindex risicojongeren, boekje Wmo – Zo simpel kan het zijn en de Netwerkorganisatie op LinkedIn en Twitter.
   
 • Nieuwsbrief mei 2017
  Onderwerpen: wijzigen aanleveren CAK-gegevens, belangrijke instructies n.a.v. nieuwe versie berichtenverkeer, de geactualiseerde handreiking toegang/declaratie, innovatie, het gewijzigde tarief voor Respijtzorg, de correcte en tijdige verzending van 305- en 307-berichten, de scheiding van begeleiding en thuisondersteuning/ huishoudelijke hulp in het berichtenverkeer, het tarief per minuut voor Hulp bij het huishouden in de BUCH-gemeenten, herhalingsbijeenkomsten resultaatsturen en de Netwerkorganisatie op LinkedIn en Twitter.
   
 • Nieuwsbrief maart 2017
  Onderwerpen: release nieuwe versie berichtenverkeer, werkafspraken resultaatsturing en persoonlijke verzorging, nieuwe wettelijke verplichting vanuit het CAK en SROI-coördinator Kaat Kroon stelt zich voor.
   
 • Nieuwsbrief januari 2017
  Onderwerpen: wijzigingen raamovereenkomst, afrekening 2016, aanmelden bij Zorgring, resultaatsturing gemeentes Langedijk en Heerhugowaard vanaf 2018, bijeenkomst bedrijfsvoering, werkafspraken over resultaatsturing, gegevens aanleveren bij het CAK, conversie Alkmaar en BUCH en verbetering communicatie.