De voorbereidingen voor het inkooptraject van Wmo begeleiding en Beschermd wonen voor 2020 en verder, zijn inmiddels gestart. Op deze plek vindt u hierover nadere informatie.

 

Onderstaande twee presentaties zijn in het kader van marktverkenning per e-mail gedeeld met alle huidige gecontracteerde aanbieders Wmo begeleiding en Beschermd wonen. Er bestond de mogelijkheid hierop te reageren via contractmanagement@alkmaar.nl tot en met 11 februari 2019.


Presentatie aanpak bekostiging - 17 en 24 januari 2019.pdf
Presentatie aanpak reële tarieven - 17 en 24 januari 2019.pdf

Planning

Update 9 mei 2019

De huidige raamovereenkomsten voor Wmo begeleiding, Beschermd wonen en de pilot Beschermd Thuis lopen tot en met 31 december 2019. Regio Alkmaar is afgelopen maanden druk bezig geweest met alle voorbereidende werkzaamheden voor de inkoop van Wmo begeleiding, Beschermd thuis en Beschermd wonen voor 2020 en verder. Afgelopen donderdag 2 mei is de aankondiging van de opdracht en de publicatie van het toelatingsdocument gedaan op TenderNed. Indien u ook ná 2019 gecontracteerd wilt worden, neem dan kennis van deze stukken via www.tenderned.nl en schrijf tijdig in!

Update 6 maart 2019
Op woensdag 6 maart zijn per e-mail alle huidige gecontracteerde aanbieders benaderd in het kader van een marktverkenning reële tarieven voor 2020. In samenwerking met Bureau HHM is het kostprijsmodel voor de verschillende producten ingevuld. Aanbieders kunnen op de opbouw van de tarieven reageren tot en met 20 maart 2019 via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op via eerder genoemd e-mailadres.