De voorbereidingen voor het inkooptraject van Wmo begeleiding en Beschermd wonen voor 2020 en verder, zijn inmiddels gestart. Op deze plek vindt u hierover nadere informatie.

 

Onderstaande twee presentaties zijn in het kader van marktverkenning per e-mail gedeeld met alle huidige gecontracteerde aanbieders Wmo begeleiding en Beschermd wonen. Er bestond de mogelijkheid hierop te reageren via contractmanagement@alkmaar.nl tot en met 11 februari 2019.


Presentatie aanpak bekostiging - 17 en 24 januari 2019.pdf
Presentatie aanpak reële tarieven - 17 en 24 januari 2019.pdf

Update 6 maart 2019
Op woensdag 6 maart zijn per e-mail alle huidige gecontracteerde aanbieders benaderd in het kader van een marktverkenning reële tarieven voor 2020. In samenwerking met Bureau HHM is het kostprijsmodel voor de verschillende producten ingevuld. Aanbieders kunnen op de opbouw van de tarieven reageren tot en met 20 maart 2019 via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons op via eerder genoemd e-mailadres.