Meteen naar de inhoud

Eigen bijdrage

Voor hulp die is afgestemd op uw persoonlijke situatie betaalt u vaak een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) zorgt voor de uitvoering hiervan. Dat betekent dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en incasseert. De inkomens- en vermogensgegevens krijgt het CAK van de Belastingdienst. Kijk op www.hetcak.nl. Op deze website kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen.

De aanvraag voor hulp doet u bij uw gemeente, in sommige gemeenten is er een regeling voor tegemoetkoming in de kosten, informeer hiernaar.