De Netwerkorganisatie regio Alkmaar verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor Beschermd wonen in de regio Alkmaar. Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek.

Wanneer ambulante hulp aan huis (begeleid wonen) niet voldoende is, wordt middels beschermd wonen een kamer aangeboden in een instelling of wooninitiatief. Hier worden de bewoners intensief ondersteund in de dagelijkse activiteiten. Er wordt gezorgd voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding. Er wordt gewerkt vanuit de mogelijkheden.

Afhankelijk van de behoeften en het aanbod van de woonvorm kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het maken van sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging. Klinische opname of wonen op een gesloten afdeling valt niet onder beschermd wonen.

Inkoopdocumenten
Alle inkoopdocumenten zoals het productoverzicht en het toelatingsdocument, vind u op deze pagina.

Gecontracteerde aanbieders
De aanbieders die reeds gecontracteerd zijn, vindt u hier.

Raamovereenkomst
De raamovereenkomst voor Beschermd wonen inclusief bijlagen, vindt u op deze pagina.