Peter Soorsma

Regiomanager jeugdhulp

psoorsma@alkmaar.nl

06-53173831

Ik heb een hart voor de publieke zaak en een voorkeur voor complexe opgaven. Mijn drive: Hoe bereiken we een optimaal maatschappelijk rendement en hoe doen we dat met grip op beperkte middelen? Ik geloof in een cyclus van continu leren en verbeteren in interactie met aanbieders en gebruikers. Ik hoop bij te dragen aan een slagvaardige overheid waar je op kan vertrouwen als je het nodig hebt. Waar het leuk en effectief werken is voor professionals. En waar bestuurders grip hebben op hun opgaven en financiën.