Meteen naar de inhoud

Onderaannemerschap

Jeugdhulpaanbieders kunnen andere, niet-gecontracteerde aanbieders in onderaannemerschap zorg laten uitvoeren onder hun contract.

Jeugdhulpaanbieders kunnen andere, niet-gecontracteerde aanbieders in onderaannemerschap zorg laten uitvoeren onder hun contract. Als zij bij hun offerte hebben vermeld welke derden zij als onderaannemer wensen in te schakelen voor welk deel van de opdracht, en de onderaannemer voldoet aan de in de inkoopdocumenten genoemde eisen, dan is het toegestaan een beroep te doen op onderaannemers. De aanbieder is volledig aansprakelijk voor het (niet) handelen van ingeschakelde derden.

Verder gelden de volgende regels voor onderaannemers/medebehandelaars

  • De hoofdbehandelaar kan eventueel bij zijn behandeling ondersteund worden door medebehandelaars. Medebehandelaars zijn GGZ-zorgverleners met een afgeronde opleiding op tenminste hbo-niveau die vermeld is in de CONO-lijst, niet zijnde de Hoofdbehandelaar. In het geval dat medebehandelaars worden ingezet dient binnen de Gespecialiseerde GGZ altijd sprake te zijn van multidisciplinair overleg met de hoofdbehandelaar dat face-to-face plaatsvindt.
  • De hoofdbehandelaar verleent de zorg met behulp van medebehandelaars onder zijn verantwoordelijkheid. De hoofdbehandelaar moet minimaal 20% van de zorg leveren. En in ieder geval is hij aanwezig bij diagnostiek en evaluatiegesprekken met de cliĆ«nt.