Meteen naar de inhoud

Inkoop 2017

Het uitgangspunt voor de inkoop van 2017 is betere samenwerking en meer rust in de markt. Regio Alkmaar wil daarom de raamovereenkomsten met de aanbieders 1 jaar verlengen.

Dat betekent dat ‘nieuwe’ jeugdhulpaanbieders pas in 2018 in aanmerking kunnen komen voor een contract. Verder heeft Regio Alkmaar besloten dat de tarieven van 2017 gelijk blijven aan de tarieven van 2016. Hoewel de gemeenten jaarlijks worden geconfronteerd met een macrokorting op het jeugdhulpbudget van het Rijk, wil de Regio deze korting niet verdisconteren in de tarieven. Verder wordt het zogenaamde ‘budgetplafond’ vervangen door ‘productieprognose’.

Het budgetplafond (dat werd vastgesteld met behulp van de gegevens van het eerste halfjaar van 2015) bleek als sturingsmiddel slechts beperkte waarde te hebben, terwijl het wel zorgde voor administratieve druk bij aanbieders en gemeenten. Daarom stapt de Regio over op de ‘productieprognose’ per jeugdhulpaanbieder per inkoopperceel. De productieprognose heeft als doel tijdig te signaleren wanneer de aanbieder over- of onderproductie draait. De prognose voor 2017 wordt gebaseerd op de productiecijfers van het eerste halfjaar van 2016.