Gemeenten in de regio Alkmaar en de zorgaanbieders hebben afgesproken gebruik te maken van Vecozo voor het uitwisselen van administratieve gegevens. Voor zorgaanbieders is het mogelijk om via Vecozo declaraties naar de gemeenten te versturen, informatie te ontvangen over de afhandeling ervan en zorgtoewijzingen te downloaden en in te lezen.

Download hier een leaflet met meer informatie over het berichtenverkeer. 

In de Handreiking Toegang en Declaratie wordt de werkwijze verder beschreven. Deze handreiking is opgenomen als bijlage bij de raamovereenkomsten die tussen gemeenten en zorgaanbieders gesloten zijn. In de handreiking vindt u ook de productcodelijsten. Regio Alkmaar maakt gebruik van productcodes die zoveel mogelijk aansluiten bij de landelijke standaard. Sommige codes zijn gelijk aan de landelijke codes, maar de regio Alkmaar gebruikt ook codes die alleen in deze regio gehanteerd worden. De lijst met landelijke productcodes vindt u hier.

Als u problemen ondervindt met Vecozo, dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen.

Contactpersonen Vecozo

Gemeente Contactpersoon E-mailadres  
Alkmaar Eelco Zeinstra EZeinstra@alkmaar.nl 06-22411137
BUCH-gemeenten Aurora Heemskerk a.heemskerk@debuch.nl 072-3536666
Heerhugowaard Patrick Blokzijl p.blokzijl@heerhugowaard.nl 072-5755727
Langedijk Marc Brachthuizen M.Brachthuizen@gemeentelangedijk.nl 06-38211091