2023
Bent u geinteresseerd in een contract vanaf 2023? Kijk dan hier: https://aanbestedingen.zorgverkeer.nl/aanbestedingen.

2022
Wilt u zich aanmelden voor een contract met de regio Alkmaar voor 2022? Dat kan! Voor  jeugdhulp met verbijf werken wij met een open house model*. Dit betekent dat u zich te allen tijde kunt aanmelden voor een contract. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Na het bestuderen van de documenten, vult u de documenten ‘Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring‘ en 'Bijlage C.5 Uitvraag dienstverlening jeugdaanbieders Profiel Expertises' volledig in en ondertekent u Bijlage C.1 C.2 C.3 C4.. U e-mailt de documenten vervolgens naar contractmanagement@alkmaar.nl. Na ontvangst van de stukken streven wij ernaar - indien alles correct is aangeleverd - u binnen een week te berichten.

*Let op: sinds 1 oktober 2021 is inschrijven voor Kortdurend verblijf jeugd- en opvoedhulp (43A15) en Langdurend verblijf groep jeugd- en opvoedhulp (43A18) niet meer mogelijk. Op de overige onderdelen kunt u tot en met 31 december 2022 inschrijven. Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe afspraken. Meer informatie vindt u te zijner tijd op deze website.

Toelatingsdocument zorgveld jeugdhulp met verblijf 2021-2022

Bijlage A Tarievenlijst (2021-2022)

Bijlage B.1 Overeenkomst 2021-2022

Bijlage B.2 Bewerkersovereenkomst

Bijlage B.3 VNG Inkoopvoorwaarden

Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring

Bijlage C.5 Uitvraag expertise jeugd

Tekstwijzigingen 2022

Nota van Inlichtingen – Tekstwijzigingen 2018

Nota van Inlichtingen 2017-10-12-1