Wilt u zich aanmelden voor een contract met de regio Alkmaar? Dat kan! Voor  jeugdhulp met verbijf werken wij met een open house model. Dit betekent dat u zich te allen tijde kunt aanmelden voor een contract. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Na het bestuderen van de documenten, vult u het document ‘Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring‘ volledig in en ondertekent u deze. U e-mailt het document vervolgens naar contractmanagement@alkmaar.nl. Na ontvangst van uw document streven wij ernaar - indien alles correct is aangeleverd - u binnen een week te berichten.

Toelatingsdocument zorgveld jeugdhulp met verblijf

Bijlage A Tarievenlijst (2019-2020)

Bijlage B.1 Overeenkomst

Bijlage B.2 Bewerkersovereenkomst

Bijlage B.3 VNG Inkoopvoorwaarden

Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring

Nota van Inlichtingen – Tekstwijzigingen

Nota van Inlichtingen 2017-10-12-1