2023
Bent u geinteresseerd in een contract vanaf 2023? Kijk dan hier: https://aanbestedingen.zorgverkeer.nl/aanbestedingen.

2022
Wilt u zich aanmelden voor een contract met de regio Alkmaar voor 2022? Dat kan! Voor ambulante jeugdhulp werken wij met een open house model. Dit betekent dat u zich te allen tijde kunt aanmelden voor een contract. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.
​​​​​​​
Na het bestuderen van de documenten, vult u de documenten ‘Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring‘ en 'Bijlage C.5 Uitvraag dienstverlening jeugdaanbieders Profiel Expertises' volledig in. Bijlage C.1 C.2 C.3 C4 ontvangen we graag twee maal: eenmaal als excel-bestand en eenmaal ondertekend als pdf-bestand. U e-mailt de documenten vervolgens naar contractmanagement@alkmaar.nl. Na ontvangst van uw stukken streven wij ernaar - indien alles correct is aangeleverd - u binnen een week te berichten.

Toelatingsdocument zorgveld (ambulante) jeugdhulp 2021-2022

Bijlage A.1 Tarievenlijst (2021-2022)

Bijlage A.2 Kostprijsonderzoek en tariefbepaling integrale ambulante jeugdhulp regio Alkmaar 2018

Bijlage B.1 Overeenkomst 2021-2022

Bijlage B.2 Bewerkersovereenkomst

Bijlage B.3 VNG Inkoopvoorwaarden

Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring

Bijlage C.5 Uitvraag expertise jeugd

Tekstwijzigingen 2022

Nota van Inlichtingen – Tekstwijzigingen 2018

Nota van Inlichtingen 2017-09-13-1

Nota van Inlichtingen 2017-10-12-2