Wilt u zich aanmelden voor een contract met de regio Alkmaar? Dat kan! Voor ambulante jeugdhulp werken wij met een open house model. Dit betekent dat u zich te allen tijde kunt aanmelden voor een contract. Meer informatie vindt u in onderstaande documenten.

Na het bestuderen van de documenten, vult u het document ‘Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring‘ volledig in en ondertekent u deze. U e-mailt het document vervolgens naar contractmanagement@alkmaar.nl. Na ontvangst van uw document streven wij ernaar - indien alles correct is aangeleverd - u binnen een week te berichten.

Toelatingsdocument zorgveld (ambulante) jeugdhulp

Bijlage A.1 Tarievenlijst (2019-2020)

Bijlage A.2 Kostprijsonderzoek en tariefbepaling integrale ambulante jeugdhulp regio Alkmaar 2018

Bijlage B.1 Overeenkomst

Bijlage B.2 Bewerkersovereenkomst

Bijlage B.3 VNG Inkoopvoorwaarden

Bijlage C.1 C.2 C.3, C.4 Toelatingsverzoek, akkoordverklaring, holdingverklaring

Nota van Inlichtingen – Tekstwijzigingen

Nota van Inlichtingen 2017-09-13-1

Nota van Inlichtingen 2017-10-12-2