Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers) worden tot hun 18e jaar begeleid door Parlan. Op 17,5 jarige leeftijd moet duidelijk zijn hoe de continuïteit is geregeld op het gebied van wonen, inkomen, werk/opleiding of dagbesteding en eventuele zorg of ondersteuning. Samen met de begeleider maakt de AMV’er een perspectiefplan.

De jeugdhulpaanbieder (Parlan) stuurt tussen 17 jaar en 17,5 jaar een 17,5 jarigenplan (perspectiefplan) naar de gemeente. Waar nodig worden afspraken gemaakt over vervolghulp of ondersteuning met de gemeentelijke toegang (lokale teams) van de verantwoordelijke gemeente.

 

Wie of wat zijn AMV’ers

AMV‘ers zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door ouders of voogd. Het zijn jongens en meisjes die gevlucht zijn uit hun land en alleen, of onder begeleiding van volwassenen, en/of met jongere broertjes, zusjes, neefjes of nichtjes in Nederland aankomen en hier asiel aanvragen.
 

Perspectiefplan Amv’ers