Meteen naar de inhoud

Inkoop 2018

Wilt u zich inschrijven voor een contract met de regio Alkmaar? Voor ambulante jeugdhulp werken wij vanaf 2018 met een open house model. Dit betekent dat u zich te allen tijde kunt aanmelden voor een contract. Meer informatie vindt u hier: Inschrijven contract ambulante jeugdhulp.15/12/2017 Persbericht: Kort geding jeugdhulpaanbieders regio Alkmaar ingetrokken
Vandaag verstuurden wij een persbericht over de inkoop 2018. Het bericht leest u hier.


6/12/2017 Persbericht: Regio Alkmaar en jeugdhulpaanbieders staan samen garant voor goede jeugdhulp
Er is vandaag een persbericht over de inkoop 2018 verzonden. Het bericht leest u hier.


20/11/2017 Declaratieregels integrale, ambulante jeugdhulp per 1 januari 2018
We zijn sinds maandag 6 november druk doende om alle inschrijvingen te beoordelen. In de tussentijd is ons ten ore gekomen dat er onder sommige aanbieders onduidelijkheid is over de declaratieregels voor integrale, ambulante jeugdhulp 2018 en verder. Met een brief – die wij ook op TenderNed plaatsen – trachten wij vragen te beantwoorden en eventuele misverstanden weg te nemen. Heeft u na het lezen van dit schrijven nog vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via e-mailadres contractmanagement@alkmaar.nl.

De brief leest u hier.


9/11/2017 UPDATE – Werkwijze toegang en declaratie integrale, ambulante jeugdhulp
Op 8 augustus is er reeds inzicht ingegeven in de nieuwe werkwijze voor de integrale, ambulante jeugdhulp. In dat stuk stonden nog een aantal vraagpunten open, die inmiddels opgelost en verwerkt zijn. Klik hier om meer te lezen.

Daarnaast gaven aanbieders aan, dat ze niet altijd exact weten onder welk perceel en/of welk nieuw product hun dienstverlening valt in 2018. Daarom heeft de regio Alkmaar een ‘Was-Wordt productcodelijst’ gemaakt. Deze vindt u hier.

Tenslotte zijn er aanbieders, die nog geen Vecozo-aansluiting in hun eigen administratie hebben. Het werken via Vecozo is verplicht in de regio Alkmaar. Zij kunnen dan gebruik maken van de zogenaamde VNG-berichtenapp. De handleiding voor deze app vindt u hier. Tekst en uitleg over het aanvragen van de app vindt u hier: berichtenapp.vng.nl


6/11/2017 Rechter spreekt tussenvonnis uit over jeugdhulp in de regio Alkmaar
De rechter heeft op vrijdag 3 november een tussenvonnis uitgesproken in het kort geding van een aantal jeugdhulpaanbieders tegen de gemeenten in de regio Alkmaar. U leest meer in dit bericht.


27/10/2017 Inschrijftermijn verlengd tot en met 6 november 2017, 09.30 uur
Donderdag 26 oktober 2017 vond in de rechtbank van Haarlem een kort geding plaats van een aantal jeugdhulpaanbieders tegen de regio Alkmaar inzake de inkoop van jeugdhulp voor 2018. De rechter heeft te kennen gegeven dat hij – om tot een uitspraak te kunnen komen – zich nader wil verdiepen in de aangeleverde stukken. Op last van de rechter is de inschrijftermijn verlengd tot en met 6 november 2017. U leest meer in dit bericht.


18/10/2017 Inschrijven kan tot en met 30 oktober 2017, 09.30 uur
De inkoopdocumenten ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf zijn – met enige vertraging wegens technische problemen bij TenderNed – op 7 september 2017 gepubliceerd. Via onderstaande links vindt u de inkooptrajecten met bijbehorende inkoopdocumenten. U kunt zich hier tevens aanmelden of inschrijven voor een overeenkomst met de regio Alkmaar. Let op: dit kan tot en met 30 oktober 2017 om 09.30 uur.

Inkooptraject ambulante jeugdhulp
Inkooptraject jeugdhulp met verblijf


10/2017 VOG-verklaring voor een vrijgevestigde of een zelfstandige praktijk
Voor het verkrijgen van een overeenkomst voor jeugdhulp is een VOG-verklaring (verklaring omtrent gedrag) vereist. Vrijgevestigden en zelfstandige praktijken kunnen voor een VOG-verklaring voor ‘natuurlijke personen’ contact opnemen met:

Stadhuis Alkmaar
Mevrouw Kaoutar El Basrhiri
E-mail: kelbasrhiri@alkmaar.nl
Tel. (06) 430 399 48

Wanneer u per e-mail contact opneemt, kunt u alvast de volgende gegevens aanleveren:

  • Uw voorletters en uw achternaam
  • Uw functienaam
  • Uw e-mailadres
  • De VOG-verklaring is nodig voor het verkrijgen van een contract voor het leveren van jeugdhulp vanaf 1 januari 2018.

Wanneer u zich wilt aanmelden of inschrijven voor het inkooptraject ambulante jeugdhulp 2018-2019 of voor jeugdhulp met verblijf 2018 kunt u bij uw aanmelding/inschrijving op bijlage C.1 achter eis T3 VOG vermelden, dat u de VOG heeft aangevraagd.


11/10/2017 Regionale werkwijze regiebehandelaar

Het is ons ter ore gekomen dat aanbieders het op 5 september 2017  gepubliceerde document ‘Conceptversie regionale werkwijze regiebehandelaar’ slecht op onze website konden vinden. Wij delen deze mening en om die reden hierbij alsnog de link naar het document:

–  Conceptversie regionale werkwijze regiebehandelaar


9/2017 Inkoopdocumenten jeugdhulp – ingekomen vragen

 Marktconsultatie beantwoording vragen v3 (05-09-2017)
Beantwoording overige vragen (v3 – 05-09-2017)


1/9/2017 Technische problemen TenderNed

Helaas moeten we u melden dat de publicatie van de definitieve inkoopdocumenten jeugdhulp 2018 op TenderNed nog even op zich laat wachten. De oorzaak hiervan zijn technische problemen op TenderNed. Er wordt hard aan gewerkt om de documenten in de week van 4 september alsnog op TenderNed te publiceren.


8/8/2017 Werkwijze toegang en declaratie vernieuwde bekostiging ambulante jeugdhulp

Op 5 juli jongstleden spraken we tijdens de informatieavond over het berichtenverkeer en dat de exacte werkwijze omtrent toegang en declaratie nog niet helder was. Inmiddels is deze wel definitief.  De werkwijze in bijgaand document is met een externe klankbordgroep – bestaande uit zorgaanbieders – doorgesproken. Het geeft inzicht in de werkwijze die we voor 2018 hanteren. We kiezen voor een mixtarief met afrekening achteraf. Klik op onderstaande link om hier meer over te lezen.

Werkwijze toegang en declaratie integrale, ambulante jeugdhulp.


10/7/2017 Uitnodiging consultatiesessie ambulante jeugdhulp regio Alkmaar – INSCHRIJVING GESLOTEN
Tijdens de informatiebijeenkomst in Theater De Vest op 5 juli jongstleden is gesproken over de consultatiesessie die plaats vindt op 20 juli aanstaande. In deze sessie kunt u vragen stellen of opmerkingen plaatsen over het eisenpakket, het bekostigingsontwerp en bedrijfsvoeringvraagstukken van alle jeugdhulp die binnen het zorgveld integrale, ambulante jeugdhulp valt. U kunt zich via onderstaande link aanmelden. U vindt in het aanmeldformulier een veld waarin u alvast uw vragen/opmerkingen kunt noteren. Wij verzoeken u dit te doen ter voorbereiding op de sessie. Graag tot ziens op 20 juli!

Datum                   Donderdag 20 juli 2017
Tijd                          09.00 – 11.00 uur
Locatie                  Raadszaal van stadhuis Alkmaar, Langestraat 97
Aanmelden         Klik hier

Was u niet aanwezig tijdens de informatiebijeenkomst op 5 juli? Klik hier voor een verslag van de avond.


6/7/2017 Tarieven jeugdhulp regio Alkmaar bekend gemaakt
Jeugdhulpaanbieders zijn gisteren geïnformeerd over de inkoop jeugdhulp 2018 in de regio Alkmaar. Lees meer in dit verslag.


3/7/2017 Belangrijke mededelingen betreffende inkoop jeugdhulp 2018
We delen graag een drietal belangrijke punten met u als jeugdhulpaanbieder:

1. Reminder informatiebijeenkomst
Aanstaande woensdag 5 juli vindt in Theater De Vest van 19.00-22.00 uur een tweede informatiebijeenkomst plaats voor nieuwe en bestaande jeugdhulpaanbieders. U wordt deze avond op detailniveau geïnformeerd over de inkoop en tarieven jeugdhulp 2018, de inrichting van de vernieuwde bekostiging ambulante jeugdhulp en de wijzigingen in het berichten- en declaratieverkeer als gevolg van deze vernieuwde bekostiging. Aanmelden voor de bijeenkomst kan middels dit formulier.

2. Tarieven vastgesteld
De tarieven voor 2018 zijn vastgesteld. De actuele tarieven en de bijbehorende toelichting vindt u op TenderNed.

– TenderNed – ambulante jeugdhulp
TenderNed – jeugdhulp met verblijf

3. Marktconsultaties gepubliceerd
Vrijdag 30 juni 2017 zijn de marktconsultaties gestart met de publicaties op TenderNed van de concept toelatingsdocumenten voor het zorgveld ambulante jeugdhulp en het zorgveld verblijf. De marktconsultaties vindt u bovenaan deze website, zie het bericht van 9/2017. De actuele documenten vindt u op TenderNed.

– TenderNed – ambulante jeugdhulp
TenderNed – jeugdhulp met verblijf


13/6/2017 Uitnodiging tweede informatieavond inkoop jeugdhulp – INSCHRIJVING GESLOTEN
Jeugdhulpregio Alkmaar nodigt haar huidige jeugdhulpaanbieders en nieuwe aanbieders van harte uit voor een tweede informatieavond op woensdag 5 juli 2017 in Theater De Vest. Tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 11 mei jongstleden werd gesproken over de inkoop 2018 voor de zorgvelden ambulante jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en -reclassering en de crisisdienst jeugd. Ook de vernieuwde bekostiging ambulante jeugdhulp die per 2018 in de regio Alkmaar wordt ingevoerd, werd op hoofdlijnen besproken.

Op 5 juli aanstaande wordt u op detailniveau geïnformeerd over:
1. De inkoop en tarieven jeugdhulp 2018
2. De inrichting van de vernieuwde bekostiging ambulante jeugdhulp
3. De wijzigingen in het berichten- en declaratieverkeer als gevolg van deze vernieuwde bekostiging

Heeft u interesse in een contract met regio Alkmaar vanaf 1 januari 2018? Meld u dan nu aan voor de informatieavond via dit aanmeldformulier.

Locatie Theater De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar
Datum Woensdag 5 juli 2017
Tijdstip 19.00 – 22.00 uur

De contracten met de aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden in principe voor één jaar verlengd, echter zijn zij ook van harte welkom op deze avond.


7/6/2017 Terugblik informatieavond 11 mei 2017
Kon u er niet bij zijn op 11 mei of wilt u de gedeelde informatie nog eens rustig teruglezen? Klik dan hier.

Alvast voor in de agenda: woensdagavond 5 juli 2017 is er een volgende informatiebijeenkomst.


1/5/2017 Uitnodiging informatieavond jeugdhulp – INSCHRIJVING GESLOTEN
Jeugdhulpregio Alkmaar nodigt haar huidige jeugdhulpaanbieders en nieuwe aanbieders van harte uit voor een informatieavond op 11 mei 2017 in Theater De Vest. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de vernieuwde inkoop 2018 en de vernieuwde bekostiging van ambulante jeugdhulp. De avond biedt een doorkijkje naar een tweede informatieavond die begin juli zal plaatsvinden.

De contracten met de gecertificeerde instellingen worden in principe voor één jaar verlengd, echter zijn zij ook van harte welkom op deze avond.

Heeft u interesse in een contract met regio Alkmaar vanaf 1 januari 2018? Meld u dan nu aan voor de informatieavond via dit aanmeldformulier.

Locatie Pleinzaal, Theater De Vest, Canadaplein 2, Alkmaar
Datum Donderdag 11 mei 2017
Tijdstip 19.00 – 21.30 uur


6/4/2017 Bekendmaking over contractperiode 2018-2020 inzake de inkoop en aanbesteding van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering
De colleges van regio Alkmaar hebben op 28 februari en 28 maart 2017 een besluit op hoofdlijnen genomen over de wijze van inkoop en aanbesteding voor contractperiode 2018-2020 van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering als bedoeld in de Jeugdwet.

Het besluit houdt het volgende in:

Ambulante jeugdhulp
Ambulante jeugdhulp wordt aanbesteed en ingekocht voor de termijn van drie jaar. Ook thans nog niet gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp – die voldoen aan de eisen – kunnen in aanmerking komen voor een contract voor ambulante jeugdhulp. Tussentijds contracteren is mogelijk. Een groot deel van de ambulante jeugdhulp zal worden vergoed conform de vernieuwde bekostiging die momenteel in ontwikkeling is bij het regionale project vernieuwde bekostiging. Het gaat hierbij om een vorm van inspanningsgebaseerde bekostiging, ook wel bekend als pxq-bekostiging.

Jeugdhulp met verblijf
Jeugdhulp met verblijf wordt aanbesteed en ingekocht voor de termijn van één jaar. Ook thans nog niet gecontracteerde aanbieders van jeugdhulp – die voldoen aan de eisen – kunnen in aanmerking komen voor een contract voor jeugdhulp met verblijf. Tussentijds contracteren is niet mogelijk. Jeugdhulp met verblijf zal worden vergoed conform de huidige methode van inspanningsgebaseerde bekostiging. Voor de contractjaren 2019 en 2020 wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid.

Gedwongen kader
De regio streeft ernaar de contracten met de reeds gecontracteerde gecertificeerde instellingen met één jaar te verlengen. Voor de contractjaren 2019 en 2020 wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid.

Integrale crisisdienst
De integrale crisisdienst wordt aanbesteed en ingekocht conform een nader te nemen collegebesluit in april 2017.

Vervolg, start aanbestedingen
In mei 2017 wordt een vooraankondiging gedaan over de bovengenoemde aanbestedingen die in 2017 starten. Dan wordt ook de datum van openstelling van de aanbestedingen bekend gemaakt. De vooraankondiging wordt gepubliceerd op de website van de regio en op TenderNed. Door de regio reeds gecontracteerde aanbieders worden persoonlijk geïnformeerd per e-mailbericht.